ksiazki

Książki

Krucjata połabska 1147

Krucjata połabska 1147

Bellona, Warszawa 2017
ISBN 978-83-11-14446-0

Seria "Historyczne Bitwy". Publikacja opisuje dzieje krucjaty połabskiej z 1147 roku – szerokie tło epoki, genezę i motywy wyprawy na Słowian połabskich, aspekty religijne i polityczne, uczestników, przebieg i skutki. Wyprawą dowodzili: książę Saksonii Henryk Lew i margrabia Marchii Północnej Albrecht Niedźwiedź. Obroną Słowian kierował książę Obodrytów Niklot. W książce nakreślona jest rola Księstwa Kopanickiego z głównym grodem Kopanik (w którym stacjonowało liczne rycerstwo polskie) położonym na terenie dzisiejszego Berlina, które terytorialnie i politycznie należało w tym czasie do Polski.

Historia wojen gdańskich

Historia wojen gdańskich - do 1466 roku

Bellona, Warszawa 2017
ISBN 978-83-11-14343-2

Książka opisuje dzieje polityczne Gdańska w średniowieczu. Gdańsk - miasto o słowiańskich korzeniach i zawsze powracające do Polski - w przeciągu swej ponad 1000-letniej historii stał się tyglem i ostoją dwóch wielkich kultur, polskiej i niemieckiej, które często egzystowały pokojowo po sąsiedzku. Nie bez znaczenia były też oddziaływania zewnętrzne, tarcia państw i mocarstw, zapędy tych lub innych władców. Przeróżne towarzyszące temu procesy polityczne, gospodarcze i społeczne doprowadzały częstokroć do zbrojnych konfliktów.

Robert F. Barkowski: Lechowe Pole 955

Lechowe Pole 955

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 9788311-14231-2

Seria "Historyczne Bitwy". Książka opisuje bitwę pomiędzy armią węgierską a legionami jazdy pancernej dowodzonej przez niemieckiego króla Ottona I w dniu 10 sierpnia 955 roku na Lechowym Polu. Najazdowi ok. 40 tys. węgierskich wojowników przeciwstawiło się ok. 15-20 tys. rycerzy królestwa niemieckiego wraz ze słowiańskimi sojusznikami, zatrzymane zostały raz na zawsze najazdy dzikich koczowników. Otto I wyprowadził swe królestwo, a od 962 roku cesarstwo, na dominującą siłę w Europie zachodniej, natomiast Węgry zrezygnowały z najazdów i po przejściu na osiadły tryb życia zapoczątkowały budowę feudalnego państwa.

Tajemnice początków państwa polskiego - 966

Tajemnice początków państwa polskiego - 966

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 978-83-11-13904-6

Książka opisuje początki państwa polskiego, od drugiej połowy IX wieku do Chrztu Polski w 966 roku i kolejnych dziesięcioleci. Budowniczymi Polski byli rodzimi słowiańscy przywódcy plemienia Polan z dynastii Piastów, w tym Mieszko I i Bolesław Chrobry. Piastowie przeprowadzili ekspansję polityczną i militarną poczynając od okolic środkowej Warty wokół Giecza, Gniezna i Poznania. Państwo Polskie osiągnęło już pod koniec X wieku niebywały zasięg terytorialny obejmując swymi granicami Wielkopolskę, Małopolskę, Mazowsze, Kujawy, Śląsk z Wrocławiem i Pomorze z Gdańskiem oraz Ziemię Lubuską i Kopanik po zachodniej stronie Odry.

Poitiers 732

Poitiers 732

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 978-83-11-14104-9

Seria "Historyczne Bitwy". W bitwie pod Poitiers, stoczonej 25 października 732 roku, siły Franków i ich sprzymierzeńców pod dowództwem majordoma Karola Młota zdruzgotały wielką armię muzułmanów (ok. 50 000) dowodzona przez Abd ar-Rahmana, emira i namiestnika Półwyspu Iberyjskiego (Al-Andalus). Książka opisuje strony konfliktu i wydarzenia prowadzące do samej bitwy – poczynając od wkroczenia muzułmańskich Berberów i Arabów na Półwysep Iberyjski w 711 roku i ich druzgocącego zwycięstwa nad chrześcijańskim królestwem Wizygotów. Ukazane są zarówno bezpośrednie skutki bitwy jak i jej znaczenie w historii.

Połabie 983

Połabie 983

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13913-8

Seria "Historyczne Bitwy". Na terenie Połabia doszło w 983 roku do największego powstania plemion słowiańskich, nawet książę Obodrytów Mściwoj zdobył i zniszczył w powstańczym szale Hamburg. Powstanie zakończyło się absolutnym zwycięstwem Słowian - powstańcy wybili wszystkie niemieckie załogi garnizonów po prawej stronie Łaby, resztka uciekała „niczym pierzchliwe jelenie” do Magdeburga. Niemcy zostali wyrzuceni poza Łabę na następne 200 lat.

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13741-7

Ciągłość historyczna Słowian połabskich została zamknięta w przedziale czasowym pomiędzy VI a XII wiekiem. Nie pozostawili po sobie państw, królestw lub ugrupowań etnicznych (z wyjątkiem Łużyczan). Zostali wchłonięci przez państwo Niemieckie i ulegli germanizacji. A mimo to pamięć o nich jest nadal bardzo żywa, dzięki licznym świadectwom pozostawionym w źródłach historycznych. Niniejsza publikacja opisuje szczegółowo dzieje polityczne Słowian połabskich, w tym nieustanne walki: nie tylko z Niemcami ale również z monarchią Karolińską, z wikingami, z państwem Piastowskim oraz wojny domowe.

Crotone 982

Crotone 982

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13732-5

Seria "Historyczne Bitwy". Największa bitwa X wieku średniowiecznej Europy rozegrała się 15 lipca 982 na południu Włoch, na równinie leżącej na przylądku Capo Colonna, niedaleko miasta Crotone, gdzie doszło do starcia dwóch rywalizujących w tym regionie potęg: imperium Ottonów, mieniącego się spadkobiercą zachodniego cesarstwa rzymskiego a Emiratem Sycylii. Ok. 18 000 ciężkozbrojnego rycerstwa europejskiego z cesarzem Ottonem II na czele zaszarżowało na 25 000 muzułmanów pod dowództwem Abu al-Quasima. Książka analizuje teksty kronik i źródeł łacińskich, bizantyjskich i arabskich, docierając do ciekawych i rzadkich informacji.

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa

Parthas Verlag, Berlin 2014
ISBN 978-3-86964-073-0

Ilustrowana historia saskiej dynastii Ottonów (919-1002), poczynając od króla Henryka I Ptasznika a kończąc na cesarzu Ottonie III. Opisana szczególnie doniosła rola cesarzowej Theophanu, która próbowała zjednoczyć Europę jako związek niezawisłych królestw - bez narodowej dominacji silniejszych i ekonomicznej arogancji bogatszych.