Books

Poczet władców słowiańskich 631-1168 (na Połabiu)

Bellona, Warszawa 2017
ISBN: 978-83-11-15119-2

Robert F. Barkowski: Poczet władców słowiańskich 631–1168

Syberia 1581-1697

Bellona, Warszawa 2017
Series: Historical Battle
ISBN: 978-83-11-15047-8

Robert F. Barkowski: Syberia 1581-1697

Krucjata połabska 1147

Bellona, Warszawa 2017
Series: Historical Battles
ISBN: 978-83-11-14446-0

Robert F. Barkowski: Krucjata połabska 1147

Historia wojen gdańskich

Bellona, Warszawa 2017
ISBN: 978-83-11-14343-2
Review: trojmiasto.pl, mojhistorycznyblog.pl

Robert F. Barkowski: Historia wojen gdańskich

Lechowe Pole 955

Bellona, Warszawa 2016
Series: Historical Battle
ISBN: 9788311-14231-2

Robert F. Barkowski: Lechowe Pole 955

Tajemnice początków państwa polskiego - 966

(Secrets of the ascent of the Polish State, A.D. 966)
Bellona, Warszawa 2016
ISBN: 978-83-11-13904-6

Robert F. Barkowski: Tajemnice początków państwa polskiego - 966

Poitiers 732

Bellona, Warszawa 2016
Series: Historical Battle
ISBN: 978-83-11-14104-9

Robert F. Barkowski: Poitiers 732

Połabie 983

Bellona, Warszawa 2015
Series: Historical Battle
ISBN: 978-83-11-13913-8

Robert F. Barkowski: Połabie 983

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

(The Polabian Slavs. History of extinction)
Bellona, Warszawa 2015
ISBN: 978-83-11-13741-7

Robert F. Barkowski: Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

Crotone 982

Bellona, Warszawa 2015
Series: Historical Battle
ISBN: 978-83-11-13732-5

Robert F. Barkowski: Crotone 982

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa

Parthas Verlag, Berlin 2014
ISBN 978-3-86964-073-0

Robert F. Barkowski: Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa