Robert F. Barkowski

Urodzony 1963 w Zielonej Górze. Dzieciństwo, lata szkolne, początek studiów i pracy zawodowej w Gdańsku. Od końca lat 80-tych w Berlinie. W latach 2000-2017 współpraca z niemieckimi wydawnictwami (Stroemfeld Verlag, Parthas Verlag, form+zweck, viceversaverlag, Deutscher Kunstverlag, vorwärts buch) jako autor, redaktor, tłumacz i wydawca. Od roku 2014 współpraca z wydawnictwem polskim (Bellona) jako autor.

Poza pisarstwem popularyzuje literaturę polską lub wiedzę na temat Polski w Niemczech, w tym wydał między innymi:

  • Julien Bryan (Die Farben des Krieges - The Colors of War), Berlin 2012, ISBN 978-3-422-07098-1
  • Stanisław Lem (Der Widerstand der Materie - Ausgewählte Briefe), Berlin 2010, ISBN 978-3-86601-475-6
  • Witold Bereś, Krzysztof Burnetko (Marek Edelman erzählt), Berlin 2009, ISBN 978-3-86964-012-9
  • Antoni hrabia Sobański (Nachrichten aus Berlin 1933-36), Berlin 2008, ISBN 978-3-86601-737-5

11 maja 2016 odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Robert F. Barkowski