23.05.2014: Warszawa, Targi Książki

23.05.2014: Warszawa, Targi Książki (z wydawnictwem Parthas Berlin).