22 lipca 1018 roku: Wołyń nad Bugiem

W bitwie stoczonej 22 lipca 1018 roku pod polską twierdzą graniczną Wołyń nad Bugiem armia polska dowodzona przez Bolesława Chrobrego rozgramia doszczętnie zastępy zbrojne Rusi Kijowskiej (wzmocnione skandynawskimi Waregami) pod wodzą księcia Jarosława I. Wspaniałe zwycięstwo polskiego oręża.

Pobity sromotnie Jarosław umknął z czterema drużynnikami w kierunku Nowogrodu. Reszta jego armii zniszczona furią polskiego oręża, wsiąkła w nadbużańską ziemię. Polskie siły zbrojne wspomagane były kontyngentami jazdy z Niemiec (300) i Węgier (500). Trzy tygodnie po bitwie w dniu 14 sierpnia 1018 roku wielki i bogaty Kijów, stolica Rusi, otworzył bramy przed wojskiem polskim i poddał się Bolesławowi Chrobremu. Jarosława I spotkała kara za paktowanie w 1017 roku z niemieckim cesarzem mające na celu zniszczenie monarchii piastowskiej i państwa polskiego.

Opisane w książce:

Kijów 1018 – książka historyczna popularnonaukowa, seria „Historyczne Bitwy”, wyczerpująca monografia nakreślająca tło historyczne, genezę konfliktu, opis wyprawy Chrobrego na Ruś Kijowską, przebieg bitwy nad Bugiem.

Robert F. Barkowski - Kalendarz Historyczny: 22.07.1018 - Wołyń nad Bugiem

Opisane również w książkach: