Powieści i opowiadania historyczne

Robert F. Barkowski: Włócznia