11.05.2016, Warszawa: odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Na wniosek wydawnictwa Bellona wręczono mi odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (sala im. Joachima Lelewela Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.