Historia wojen gdańskich – średniowiecze

Historia wojen gdańskich - średniowiecze

Data wydania: 09.02.2017
Wydawnictwo: Bellona (Warszawa)
Język: polski

Kategoria: historyczna, popularnonaukowa

Opis:

Gdańsk, miasto polskie, założone przez piastowskiego władcę Mieszka I w połowie X wieku na rdzennie słowiańskiej ziemi, od początku zmagało się z konfliktami zbrojnymi.

W publikacji ukazane są wszystkie konflikty zbrojne powiązane z Gdańskiem i jego mieszkańcami, od X wieku do zakończenia wojny trzynastoletniej w 1466 roku, czyli do schyłku średniowiecza. Konflikty te odcisnęły swe piętno na historii i na losie mieszkańców Gdańska. Wydarzenia ciekawe i pełne emocji, ukazujące jak społeczność tego nobliwego miasta dawała sobie radę z zawieruchami wojennymi wywołanymi grą polityczną kolejnych osobistości dysponujących atrybutami władzy lub do takowych aspirujących. Czy nabyte przez to doświadczenia, nagromadzane wiekami i wzbogacane kolejnymi konfliktami, ukształtowały gdańszczan? Czy przyczyniły się w jakimś stopniu do powstania późniejszej dewizy miasta Nec temere, nec timide (ani zuchwale, ani bojaźliwie)? Coś w tym tkwi, po tylu wojennych doświadczeniach. Zaprawdę królewska to dewiza, uświetnił nią swój sztandar król Wielkiej Brytanii Wilhelm IV (1765-1837), natomiast król Szwecji Gustav II Adolf (1594-1632) trzymał się podobnej dewizy – Nihil temere, nihil timide.