Lechowe Pole 955

Robert F. Barkowski: Lechowe Pole 955

Data wydania: 21.07.2016
Wydawnictwo: Bellona (Warszawa)
Język: polski

Kategoria: historyczna, popularnonaukowa
Seria: Historyczne Bitwy

Opis:

Publikacja omawia w sposób popularnonaukowy przyczyny i przygotowania, przebieg oraz skutki i następstwa bitwy stoczonej 10 sierpnia 955 roku na Lechowym Polu pomiędzy rycerstwem zjednoczonych księstw niemieckich (wspomaganych przez 2 legiony czeskie) a węgierskimi wojownikami. Hufce lekko- i ciężkozbrojnej jazdy dowodzone przez niemieckiego króla Ottona I przeciwko konnym łucznikom i piechocie z węgierskim wodzem Bulcsú na czele. Po stronie niemieckiej germańskie szczepy Sasów, Bawarów, Franków i Szwabów, słowiańskie legiony z Czech oraz oddziały z podbitych plemion południowego Połabia. Po przeciwnej stronie elitarna konnica węgierska posiłkowana piechotą złożoną z ludów Kotliny Panońskiej.

Bitwa przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w dziejach Europy i to z wielu przyczyn. Bitwa zakończyła trwający 60-lat okres węgierskich najazdów na Europę zachodnią – niektórzy historycy zadali sobie trud i obliczyli na podstawie przekazów ilość węgierskich najazdów na same tylko obszary wschodniofrankijskie w latach 900-955 na 32. Bitwa stała się wielkim triumfem Ottona Wielkiego, rozgromieniu uległa większa część wojsk węgierskich wraz z najważniejszymi wodzami. Jeszce na polu bitwy upojeni sukcesem rycerze okrzyknęli Ottona cesarzem, Imperatorem, na wzór późnoantycznych legionów rzymskich. Faktycznie, w 962 roku Otto I został koronowany i namaszczony w Rzymie na cesarza, do czego by nie doszło bez zwycięstwa na Lechowym Polu. Morale armii wzrosło do tego stopnia że Otto I prosto z pola bitwy udał się z wojskiem na Połabie gdzie stoczył zwycięską bitwę z obodrycko-wielecką koalicją nad rzeką Reknicą. Do bezpośrednich skutków bitwy należało założenie biskupstwa w Merseburgu. Również dla rzesz zwykłych mieszkańców królestwa zwycięstwo nad Węgrami oznaczało nadejście o wiele spokojniejszych czasów. Również dla Węgrów bitwa ta odegrała kluczową rolę w dziejach ich państwa. Po niej Węgry przeobraziły się z ludu półkoczowniczego w społeczeństwo osiadłe. Pod wpływem przeżytego na Lechowym Polu szoku przywódcy węgierscy zdecydowali się na radykalną zmianę społeczną i polityczną – doprowadzili do chrystianizacji kraju w obrządku rzymsko-katolickim i stworzyli silne wczesnofeudalne królestwo w Europie.